Cookie & Privacy Policy - Algemene Voorwaarden

Inleiding 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten aangeboden door Digital Gremlins en vertelt jou welke persoonsgegevens wij verwerken en voor wat deze gebruikt worden. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze kunnen verkregen worden via e-mail.

Digital Gremlins

Adres maatschappelijk zetel: Florent Bauduinstraat 68, 2600 Berchem

Telefoon: 0472114421

E-mail: info@digitalgremlins.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0767.734.313

Onze Diensten

Digital Gremlins bouwt websites en webshops op maat van uw behoeften. Om dit te kunnen doen hebben wij bepaalde informatie van u en uw bedrijf nodig, zoals uw naam en emailadres.

Welke gegevens verzamelen we?

 • Gegevens om u te contacteren die jullie opgeven bij aanvraag van een offerte of wanneer u een vraag heeft
 • Gebruikersanalyse van de website

Waarom verzamelen wij gegevens?

We willen graag weten wie er interesse heeft om websites/webshops door ons te laten bouwen. Om u te kunnen contacteren nadat u interesse heeft getoond, dienen wij enkele basisgegevens van u te verzamelen, die u ons zelf voorziet.
Verder analyseren we hoe we onze website kunnen verbeteren om het u en andere (toekomstige) klanten zo makkelijk mogelijk te maken om onze site te gebruiken.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Persoonlijke gegevens worden tot 6 maanden na oplevering van het project bijgehouden.

Voor meer informatie hieromtrent raden we je aan onze privacy & cookie statement grondig te lezen.

Hoe verzamelt digital gremlins gegevens?

 • Gegevens die u aan ons meedeelt.

Wanneer u Digital Gremlins contacteert via het contactformulier op de website of via mail, zal u uw naam en e-mailadres moeten meegeven.  Ook indien u zich opgeeft voor een speciale actie of promotie, zal u gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken. Daarnaast zal Digital Gremlins tijdens gesprekken of mail-verkeer extra informatie, die u zelf meegeeft, kunnen gebruiken om uw website of webshop te bouwen. Deze gegevens worden op geen enkele manier gebruikt voor marketing doeleinden.

 • Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik.

We verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Digital Gremlins-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Digital Gremlins-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Digital Gremlins maakt daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website (zie verder).

 • Gegevens die we van derden verkrijgen.

Indien u gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze website, kan Digital Gremlins bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk. Het gaat hier uitsluitend om gegevens die door u publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite.

Welke gegevens verzamelt Digital Gremlins?

Digital Gremlins verzamelt en verwerkt de volgende informatie, voor de doeleinden die elders in deze Privacy- en cookieverklaring zijn toegelicht:

 • Contactgegevens:

Digital Gremlins bewaart contactgegevens die u opgeeft bij het registreren voor een dienst of promotionele actie. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan u de registratieprocedure niet voltooien indien u de gevraagde informatie niet opgeeft.

 • Informatie over het gebruik van de Diensten:

We verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens  van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Digital Gremlins-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Digital Gremlins-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers

 • Informatie over reacties op e-mails:

Als Digital Gremlins u e-mails verstuurt, kan informatie worden verzameld over de manier waarop u reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend.

 • Informatie naar aanleiding van contact met u:

Wanneer u een vraag stelt per e-mail of contact opneemt via onze website.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.

 • Waarom gebruiken wij cookies
  • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld
  • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
  • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
  • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
  • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
  • het mogelijk maken om te reageren op onze websites
  • cookies voor statistiek
  • social media cookies zodat u onze artikelen kunt delen (en reageren) op social media
 • Sociale plug-ins:

Als aanvulling op onze sociale functies bevat onze website op bepaalde locaties sociale plug-ins, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat je op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

 • Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 • Hoe kan u cookies verwijderen of weigeren

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Hoe gebruikt digital gremlins deze gegevens?

Digital Gremlins gebruikt de gegevens voor:

 • het creëren van uw website of webshop
 • het onderhouden van uw website of webshop
 • administratieve processen
 • informatie over wijzigende diensten
 • de identificatie van algemene trends en de verbetering van onze diensten
 • u op de hoogte houden van acties of nieuws
 • misbruik & fraude te voorkomen
 • naleving wet & regelgeving

Deelt digital gremlins gegevens met derden?

Digital Gremlins zal nooit uw gegevens verstrekken aan derden (zoals leveranciers, …) zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Hoe lang bewaart Digital Gremlins uw gegevens?

Alle persoonlijke gegevens die worden meegedeeld bij het opzetten van uw website of webshop worden tot 6 maanden na oplevering bewaard. De informatie uit contactformulieren wordt 6 maanden bewaard. Websitestatistieken worden voor 1 jaar bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.  U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Digital Gremlins, Florent Bauduinstraat 68, 2600 Berchem, info@digitalgremlins.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Digital Gremlins of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Digital Gremlins levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Digital Gremlins kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Digital Gremlins geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Digital Gremlins kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Digital Gremlins verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Wijzigingen van de Privacy- en cookieverklaring

Digital Gremlins behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2600 Berchem

BE0767.734.313

0472114421

info@digitalgremlins.be